LICENCJE CC

Open Access umożliwiają licencje Creative Commons pozwalające zastąpić model „Wszystkie prawa zastrzeżone” zasadą „Pewne prawa zastrzeżone”. Wszystkie licencje Creative Commons posiadają cechy wspólne, takie jak: poszanowanie praw autorskich osobistych czy dodatkowe warunki wybrane przez licencjodawcę (czy twórcę, dzięki którym autor sam może określić, na jakich zasadach chce udostępniać swoje utwory).

 

Cztery podstawowe warunki licencji CC to:

 

Rodzaje licencji CC:

 

Licencja CC BY Creative CommonsUznanie autorstwa – pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie pod warunkiem oznaczenia autorstwa. Jest to licencja gwarantująca najszersze swobody licencjobiorcy.

 

Licencja CC BY SA Creative CommonsUznanie autorstwa – Na tych samych warunkach – pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu tak długo, jak tylko na utwory zależne będzie udzielana taka sama licencja.

 

Licencja CC BY NC Creative Commons Uznanie autorstwa ­ Użycie niekomercyjne – pozwala na kopiowanie, zmienianie, remiksowanie, rozprowadzanie, przedstawienie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych. Warunek ten nie obejmuje jednak utworów zależnych (mogą zostać objęte inną licencją).

 

Licencja CC BY NC SA Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Na tych samych warunkach – pozwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz tak długo jak utwory zależne będą również obejmowane tą samą licencją.

 

Licencja CC BY ND Creative Commons Uznanie autorstwa Bez utworów zależnych – zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu zarówno w celach komercyjnych i niekomercyjnych, pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych).

 

Licencja CC BY NC ND Creative Commons  Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych – zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych). Jest to najbardziej restrykcyjna z licencji.

 

CC 0 (Creative Commons Zero) Przekazanie do Domeny Publicznej – to wzorzec oświadczenia, zgodnie z którym wolą autora jest zrzeczenie się praw autorskich w maksymalnym możliwym zakresie dozwolonym przez prawo obowiązujące w danym kraju. Na gruncie polskiego prawodawstwa oznacza to udzielenie przez twórcę bardzo szerokiej licencji, która zezwala na dowolne wykorzystywanie utworu bez wymogu podania autorstwa. Jednocześnie twórca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do utworu.