WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (WNUS) od wielu lat wdraża w swych wydawanych czasopismach zasady Open Access. Od początku pojawienia się idei Otwartej Nauki w publikowaniu, we WNUS wybrano „złoty dostęp”, czyli otwarty model publikowania, dystrybucji treści, a także w pełni otwartą politykę wydawniczą.

Nieustannie dbając o wszelkie dobre praktyki wydawnicze i wysoki poziom edytorski publikacji naukowych, zobowiązujemy redakcje czasopism WNUS do przestrzegania zasad etycznych oraz stosowania procedur zalecanych przez Comittee on Publication Ethics (COPE). Wszystkie redakcje wydawanych we WNUS czasopism zdeponowały zasady dotyczące polityki wydawniczej w serwisie SHERPA/RoMEO, dzięki czemu autorzy mogą upewnić się co do otwartości i przejrzystości stosowanych praktyk. Obecnie w ramach Open Access wydajemy czasopisma naukowe w formacie cyfrowym, a niedługo rozszerzymy naszą ofertę o monografie, które na razie są w większości dostępne w wersji płatnej – drukowanej.

Wydawnictwo Naukowe US wykorzystuje licencje Creative Commons (CC-BY-SA) – przy zachowaniu praw autorskich, zapewniona jest możliwość swobodnego korzystania z artykułów naukowych, które publikowane są na platformie czasopism (www.wnus.edu.pl). Autorzy artykułów, recenzji naukowych czy materiałów konferencyjnych publikowanych w czasopismach WNUS nie ponoszą opłaty APC (Article Processing Charges), a ich prace są archiwizowane przez nas w wersji preprint, postprint oraz ostatecznej wersji w formacie pdf.

Wydawnictwo Naukowe US nieustannie wspiera redakcje czasopism w rozwoju i podnoszeniu jakości publikowanych materiałów zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w ruchu Open Access. Jako wydawca współpracujemy z wiodącymi bazami pełnotekstowymi jak i indeksacyjnymi, aby nasze publikacje mogły docierać do jak największego grona odbiorców. Wśród nich można wyróżnić: EBSCO, Bibliotekę Nauki, Web of Science. Wspieramy także i zachęcamy nasze redakcje do aplikowania do międzynarodowych baz publikacji naukowych, zwłaszcza tych zalecanych przez Ministerstwo Nauki i Edukacji. Nasze czasopisma można odnaleźć w bazach: DOAJ, ERIH+, Biblioteki Nauki ICM, EBSCO, Scopus, CEEOL, CEJSH.

Wszystkich autorów i czytelników zapraszamy do odwiedzenia strony naszej platformy, gdzie można zapoznać się ze wszystkimi wydawanymi we WNUS czasopismami – www.wnus.edu.pl