REPOZYTORIUM PUBLIKACJI I BIBLIOTEKA CYFROWA US

W Repozytorium Publikacji i Bibliotece Cyfrowej  US znajdują się publikacje pracowników US dostępne on-line (obecnie ponad 2000 prac naukowych i stale ich przybywa). Są to głównie prace w języku polskim i angielskim, a także niemieckim, włoskim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim. Materiały obejmują różne dziedziny: nauki humanistyczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki społeczne, nauki ścisłe i przyrodnicze oraz nauki teologiczne. Na stronie Repozytorium znaleźć można literaturę naukową wg tematów, języka, twórców i lat wydania. Dostęp do materiałów jest bezpłatny i ogólnodostępny.

 

Proces od zgłoszenia do publikacji opisu i zamieszczenia publikacji naukowej w Repozytorium:

  1. Należy zgłosić publikację do systemu Publi za pomocą formularza umieszczonego na stronie głównej Biblioteki w zakładce dla pracownika naukowego (zakładka Usługi: Bibliometria i Bibliografia).
  2. Następnie informacja o pojawieniu się nowej publikacji jest przekazywana, zgodnie z zadeklarowaną dyscypliną autora zgłoszenia, do odpowiedniego pracownika Oddziału Monitoringu Naukowego.
  3. Po wstępnej weryfikacji kompletności przesłanych danych zgłoszona publikacja jest opracowywana w formie rekordu bibliograficznego w bazie Publi.
  4. Po korekcie publikacja jest importowana do bazy Bibliografia, w której następuje jej opracowanie bibliometryczne.
  5. W przypadku publikacji Open Access są one przenoszone z odpowiednim aparatem i danymi do Repozytorium Publikacji i Biblioteki Cyfrowej US.

 

Nie wszystkie publikacje są udostępniane w Repozytorium, ponieważ zastosowane licencje nie zawsze dopuszczają Open Access.

Pracownicy i doktoranci US mogą zaoferować materiały, do których mają prawa autorskie, do udostępnienia w Repozytorium Publikacji i Bibliotece Cyfrowej, pisząc na adres bg-otwartanauka@usz.edu.pl

Częścią Repozytorium Publikacji i Biblioteki Cyfrowej US jest także repozytorium rozpraw doktorskich. Znajdują się tu rozprawy doktorskie zamieszczone nie później niż 30 dni przed wyznaczonym dniem obrony rozprawy doktorskiej, a także rozprawy doktorskie po obronie umieszczone w Repozytorium na podstawie udzielonej przez twórców licencji.

 

Zapraszamy również na stronę Biblioteki Głównej.