Webinarium nt. otwierania danych badawczych w naukach socjologicznych

Zapraszamy na webinarium poświęcone tematyce otwierania danych badawczych oraz zarządzaniu danymi badawczymi jakościowymi w naukach socjologicznych.

Szkolenie poprowadzi Pan Maciej Melon z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Spotkanie odbędzie się 13 września 2023 r. o godz. 14:00 za pośrednictwem platformy Clickmeeting. Szkolenie zostanie poprowadzone w języku polskim.

Celem webinarium będzie przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zarządzania danymi badawczymi w naukach socjologicznych oraz rozwinięcie ich kompetencji w zakresie przygotowania i wdrażania planów zarządzania danymi. Podczas webinarium zostaną przybliżone następujące zagadnienia:

 • Dlaczego zarządzanie danymi badawczymi jest ważne w naukach socjologicznych?
 • Charakterystyka danych w naukach socjologicznych.
 • Zasady FAIR.
 • Zasady otwierania danych badawczych.
 • Ogólne informacje dot. Planu Zarządzania Danymi.
 • Opis danych oraz pozyskiwanie lub ponowne wykorzystanie dostępnych danych.
 • Przechowywanie i tworzenie kopii zapasowych podczas badań.
 • Wymogi prawne, kodeksy postępowania.
 • Udostępnianie i długotrwałe przechowywanie danych.
 • Zadania związane z zarządzaniem danymi oraz zasoby.
 • Wdrażanie i raportowanie Planów Zarządzania Danymi.

Webinarium skierowane jest przede wszystkim do naukowców realizujących projekty badawcze, w których pozyskiwane i wykorzystywane są dane jakościowe, jak również do osób planujących realizację projektów z wykorzystaniem takich danych.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 12 września 2023 r. (lub do czasu wyczerpania miejsc – limit 500 osób) za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Potwierdzenie udziału zostanie przesłane do Państwa drogą e-mailową. Zwracamy uwagę, że samo wysłanie zgłoszenia na webinarium nie stanowi potwierdzenia udziału. Przy rekrutacji decydować będzie profil uczestnika oraz kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-08-29-webinarium-zarzadzanie-danymi-badawczymi-jakosciowymi-w-naukach-socjologicznych